ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Σας καλωσορίζουμε

στη νέα εκπαιδευτική μας πλατφόρμα την οποία αναπτύξαμε ειδικά και αποκλειστικά για την προσφορά Προγραμμάτων Κατάρτισης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Οικονομικές Επιστήμες.

Η σειρά των προγραμμάτων ΗΟΒΑ είναι το αποτέλεσμα της διαρκούς και πολυετούς ενασχόλησης της επιστημονικής μας ομάδας με την κατάρτιση και των συνεργασιών μας με πολλούς φορείς και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του UNIVERSITY Without Borders). Η σειρά των προγραμμάτων κατάρτισης ΗΟΒΑ περιλαμβάνει ένα miniMBA και προγράμματα κατάρτισης στο Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ,   Στρατηγική Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων , Διοίκηση Ολικής Ποιότητος, Στρατηγικό Μάνατζμεντ κλπ.

Προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται όχι μόνο στα Ελληνικά, αλλά και στα Αγγλικά, ώστε να ικανοποιηθούν τόσο οι ανάγκες μιας ανοικτής και διεθνοποιημένης οικονομίας, αλλά και αυτές της αγοράς εργασίας που σήμερα χαρακτηρίζεται από διακρατική κινητικότητα και απαραίτητη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία. Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία είναι φιλική και ευέλικτη και έχει σχεδιασθεί έχοντας λάβει υπόψη της τον τυπικό συμμετέχοντα, ο οποίος σήμερα είναι ένας άνθρωπος με πολλές υποχρεώσεις.

Τα προσφερόμενα προγράμματα  έχουν σχεδιασθεί για να ωφελήσουν όχι μόνο εργαζόμενους, αλλά και όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, καθώς και εκείνους που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις για τη διασφάλιση της θέσης την οποία κατέχουν, την εξέλιξή τους στο φορέα που εργάζονται ή την μετακίνησή του σε μία καλύτερη θέση απασχόλησης.
  • Οι ευρισκόμενοι σε αναζήτηση εργασίας θα αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες που θα βελτιώσουν τα προσόντα τους και τις προοπτικές εύρεσης εργασίας.
  • Όσοι σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές σε ένα ανώτερο επίπεδο (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα ένα γνωστικό αντικείμενο πριν πάρουν την τελική τους απόφαση για τη συνέχιση των σπουδών τους
  • Οι τελευταίοι θα ωφεληθούν επίσης και από την εξοικείωσή τους με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, την οποία εφαρμόζουν πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα προσφερόμενα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Χωρίς Σύνορα (UNIVERSITY Without Borders), το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών Καθηγητών από 26 χώρες για την ανάπτυξη προγραμμάτων με βάση την αρχή (principle) ότι «η κατάρτιση πρέπει να είναι προσιτή και υψηλής ποιότητας», και προσφέρονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Το Hellenic Open Business Administration (HOBA) έχει προσαρμόσει τα προγράμματα αυτά στην Ελληνική πραγματικότητα και τα προσφέρει με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Πέραν της επιμόρφωσης, άλλοι σημαντικοί τομείς δραστηριοποίησης του Hellenic Open Business Administration (HOBA) είναι η έρευνα, η συμβουλευτική, η υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η διοργάνωση συνεδρίων και οι επιστημονικές εκδόσεις.

Γιώργος Γιαννιάς

DEA, University of Rennes

Advertisements